Informattii

Pentru completarea dosarului in cazul inmatricularii/transcrierii vehiculelor
1.Regia Autonoma „Registrul Auto Roman – in vederea omologarii/autentificarii vehiculului/ITP – dupa caz;
2.Autoritatea Nationala a Vamilor – in cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.
3.Obtinerea tipizatelor si completarea acestora (cerere, fisa de inmatriculare, contract de vanzare-cumparare)– in functie de operatia solicitata;
4.Organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fisa de inmatriculare sau pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, care atesta luarea in evidenta a vehicului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport;
5.Achitarea taxelor:

  • Autoritatea fiscala competenta – Trezorerie – taxa pe poluare pentru autovehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania;
  • CEC/primarie/BCR – taxa de inmatriculare, taxa certificat de inmatriculare, taxa autorizare provizorie, taxa autorizatie de circulatie provizorie;

6.Societate de Asigurari – in vederea incheierii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie;
7.fotocopierea documentelor originale – unde este cazul;
8.Depunerea dosarului la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din orasele resedinta de judet /mun. Bucuresti.